მენიუ

პროგრამები

300-კრედიტიანი ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს საუნივერსიტეტო განათლება როგორც განათლების მეცნიერებების, ასევე, ქართული ენის, ქართული ლიტერატურის ისტორიისა და ინგლისური ენის მიმართულებით. პროგრამის ძირითადი მოდულების ამოცანაა მიაწოდოს სტუდენტს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით, მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსითა და დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრულ მოვალეობათა შესრულებისთვის აუცილებელი საგნობრივი ცოდნა და პედაგოგიური უნარ-ჩვევები.

 • პროგრამის კოდი

  1450110

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  განათლების მაგისტრი

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  70

მასწავლებლის მომზადების პროგრამები

გაიგე მეტი

პერსონალი

ზურაბ ბერია

ზურაბ ბერია

მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა