მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

პროგრამები

კომპიუტერული მეცნიერება

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც გარდა ზოგადი კომპეტენციებისა, ექნება დარგობრივი სფეროს ფართო ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და პროფესიული ღირებულებები.

 • პროგრამის კოდი

  1450103

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  კომპიუტინგის ბაკალავრი

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  50

პერსონალი

კობა გელაშვილი

კობა გელაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
პაატა გოგიშვილი

პაატა გოგიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი
გიგა ჩალაური

გიგა ჩალაური

ასისტენტ-პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა