მენიუ

პროგრამები

კომპიუტერული მეცნიერება

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც გარდა ზოგადი კომპეტენციებისა, ექნება დარგობრივი სფეროს ფართო ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და პროფესიული ღირებულებები.

 • პროგრამის კოდი

  1450101

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

 • წლიური საფასური

  2750 ₾

 • ადგილები

  120

პერსონალი

კობა გელაშვილი

კობა გელაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
გიგა ჩალაური

გიგა ჩალაური

ასისტენტ-პროფესორი, Grand Parade-ის პროგრამული უზრუნველყოფის უფროსი ინჟინერი
გურამ გოგიშვილი

გურამ გოგიშვილი

აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის უფროსი, ლექტორი
კახაბერ რევაზიშვილი

კახაბერ რევაზიშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული რესურსების რეგულირების სამსახურის უფროსი
ნინო ქორჩილავა

ნინო ქორჩილავა

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი
ლია შენგელია

ლია შენგელია

მოწვეული ლექტორი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის საგნობრივი მიმართულებების ხელმძღვანელი
ვახტანგ ლალუაშვილი

ვახტანგ ლალუაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
მედეა იორდანაშვილი

მედეა იორდანაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
გიორგი სარალიძე

გიორგი სარალიძე

მოწვეული ლექტორი, კომპანია „Graey“, Front-end დეველოპერი
დავით კურცხალია

დავით კურცხალია

მოწვეული ლექტორი, საქართველოს ბანკი, IT ხარისხის მართვის ინჟინერი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა