მენიუ

პროგრამები

საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა საშუალებას მისცემს სტუდენტებს დაეუფლონ ფართო ცოდნას საერთაშორისო ურთიერთობებში, შეისწავლონ საერთაშორისო ურთიერთობებსა და პოლიტიკაში არსებული თეორიები, ცნებები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

 • პროგრამის კოდი

  1450104

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  60

პერსონალი

თორნიკე შურღულაია

თორნიკე შურღულაია

პროფესორი
მაია მანჩხაშვილი

მაია მანჩხაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა