მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

პროგრამები

საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები

საერთაშორისო ურთიერთობების და რეგიონალური პროცესების პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს მისცეს თეორიული ცოდნა დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციფიკის შესახებ. ამისათვის შერჩეულია სპეციალური საგნები, სადაც ყურადღება გამახვილებულია თანამედროვე საერთაშორისო თუ რეგიონალური ორგანიზაციების მნიშვნელობასა და მუშაობის პრინციპებზე, ასეთებია ევროატლანტიკური ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ა.შ. სტუდენტი ასევე გაეცნობა თუ რა სახის იურიდიულ პრინციპებს ემყარება თითოეული მათგანი.

 • პროგრამის კოდი

  1450105

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  რეგიონმცოდნეობის ბაკალავრი

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  50

პერსონალი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა