მენიუ

პროგრამები

საჯარო მმართველობა

პროგრამა ორიენტირებულია კარიერულ განვითარებაზე დაფუძნებული პროფესიული საჯარო მოხელეების ახალი თაობის აღზრდაზე. პროგრამა ემყარება საქართველოში განხორციელებულ საჯარო სამსახურის რეფორმას და კურსდამთავრებულებს აძლევს ევროპული დონის თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარებს, რათა მათ შეძლონ სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებაში წარმატებული მონაწილეობა.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    საჯარო მმართველობის მაგისტრი

  • წლიური საფასური

    2750 ₾

  • ადგილები

    30

მიღების წინაპირობები

გაიგე მეტი

პერსონალი

პაატა ტურავა

პაატა ტურავა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა