მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროგრამები

საჯარო მმართველობა

პროგრამა ორიენტირებულია კარიერულ განვითარებაზე დაფუძნებული პროფესიული საჯარო მოხელეების ახალი თაობის აღზრდაზე. პროგრამა ემყარება საქართველოში განხორციელებულ საჯარო სამსახურის რეფორმას და კურსდამთავრებულებს აძლევს ევროპული დონის თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარებს, რათა მათ შეძლონ სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებაში წარმატებული მონაწილეობა.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    საჯარო მმართველობის მაგისტრი

  • წლიური საფასური

    2750 ₾

  • ადგილები

    30

პერსონალი

პაატა ტურავა

პაატა ტურავა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა