მენიუ

პროგრამები

საქართველოს ისტორია

პროგრამის მიზანია საქართველოს ისტორიის სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის, კონკურენტუნარიანი მკვლევარი-ისტორიკოსების მომზადება, რომლებიც ეთიკური პრინციპების დაცვით, წარმატებით წარმართავენ თავიანთ საქმიანობას, როგორც სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში, ისე საგანმანათლებლო სივრცეში;

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    ისტორიის დოქტორი

  • წლიური საფასური

    2250 ₾

  • ადგილები

    5

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები

გაიგე მეტი

პერსონალი

როინ მეტრეველი

როინ მეტრეველი

აკადემიკოსი, პროფესორი

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა