მენიუ

პროგრამები

ტურიზმის ბიზნესი (მაინორი)

48 ECTS კრედიტიანი ტურიზმის ბიზნესის დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს ჰქონდეთ ტურიზმის ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის უნარი, მოამზადოს ისინი ტურიზმის ბიზნეს სექტორში (სასტუმრო ბიზნესი, ტურისტული სააგენტო, ტურიზმის ადგილობრივ მმართველობით ორგანოებში და საკურორტო სექტორში) დასაქმებისათვის.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    დამატებითი სპეციალობა (კვალიფიკაციის მითითების გარეშე) ფიქსირდება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში - დიპლომში

პერსონალი

ნიკო კვარაცხელია

ნიკო კვარაცხელია

ტურიზმის ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა