მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ქართული უნივერსიტეტი დაფუძნებულია დემოკრატიის, ჰუმანიზმის იდეალებზე და მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო უნივერსალურ ღირებულებათა ჰარმონიზაციას, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას.

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ეკონომიკა

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

ფსიქოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 90

ტურიზმის ბიზნესი

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

ბიზნესის ადმინისტრირება

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

კომპიუტერული მეცნიერება

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

კომპიუტერული მეცნიერება (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

ტურიზმის ბიზნესი (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

ბიზნესის ადმინისტრირება (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

სამაგისტრო პროგრამები

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია

გადასახადი - 2500 ₾

ადგილები - 25

ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

გადასახადი - 3500 ₾

ადგილები - 20

კომპიუტერული მეცნიერება

გადასახადი - 3350 ₾

ადგილები - 25

პერსონალი

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი
ლია მეტონიძე

ლია მეტონიძე

ტურიზმის ბიზნესის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის პროგრამების კოორდინატორი
ნინო ქორჩილავა

ნინო ქორჩილავა

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი
თინა გოროზია

თინა გოროზია

ფსიქოლოგიის, სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების პროგრამების კოორდინატორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

სიახლეები

ყველა სიახლე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა