მენიუ

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ქართული უნივერსიტეტი დაფუძნებულია დემოკრატიის, ჰუმანიზმის იდეალებზე და მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო უნივერსალურ ღირებულებათა ჰარმონიზაციას, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას.

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ფსიქოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 90

ბიზნესის ადმინისტრირება

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

კომპიუტერული მეცნიერება

გადასახადი - 2750 ₾

ადგილები - 120

კომპიუტერული მეცნიერება (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

ტურიზმის ბიზნესი (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

ბიზნესის ადმინისტრირება (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

სამაგისტრო პროგრამები

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია

გადასახადი - 2500 ₾

ადგილები - 25

ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

გადასახადი - 3900 ₾

ადგილები - 20

კომპიუტერული მეცნიერება

გადასახადი - 3350 ₾

ადგილები - 25

კიბერუსაფრთხოება

გადასახადი - სრული დაფინანსება

ადგილები - 30

პერსონალი

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი
ლია მეტონიძე

ლია მეტონიძე

ტურიზმის ბიზნესის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის პროგრამების კოორდინატორი
ნინო ქორჩილავა

ნინო ქორჩილავა

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი
თინა გოროზია

თინა გოროზია

ფსიქოლოგიის, სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების პროგრამების კოორდინატორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

სიახლეები

ყველა სიახლე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა