მენიუ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

სამართალი

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 80

საერთაშორისო ურთიერთობები

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 80

ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 40

ქართული ფილოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 40

საერთაშირისო ურთიერთობები (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

სამაგისტრო პროგრამები

სამართალი

გადასახადი - 2990 ₾

ადგილები - 40

საჯარო მმართველობა

გადასახადი - 2750 ₾

ადგილები - 30

საქართველოს ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

ქართული ფილოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

სადოქტორო პროგრამები

საქართველოს ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 5

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამები

ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 70

პერსონალი

პაპუნა გურული

პაპუნა გურული

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი
ხათუნა კუხალაშვილი

ხათუნა კუხალაშვილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანის მოადგილე
გვანცა ბურდული

გვანცა ბურდული

ისტორიის პროგრამის კოორდინატორი
ქეთევან ხურცილავა

ქეთევან ხურცილავა

სამართლის პროგრამის კოორდინატორი
გელა ქისტაური

გელა ქისტაური

ქართული ფილოლოგიის, ინგლისური ფილოლოგიისა და საჯარო მმართველობის პროგრამების კოორდინატორი
ელენე ციციშვილი

ელენე ციციშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კოორდინატორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

სიახლეები

ყველა სიახლე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა