მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

სამართალი

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 100

საერთაშორისო ურთიერთობები

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 30

ქართული ფილოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 30

საერთაშირისო ურთიერთობები (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

სამაგისტრო პროგრამები

სამართალი

გადასახადი - 2990 ₾

ადგილები - 40

საჯარო მმართველობა

გადასახადი - 2750 ₾

ადგილები - 30

საქართველოს ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

ქართული ფილოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

სადოქტორო პროგრამები

საქართველოს ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 5

პერსონალი

პაპუნა გურული

პაპუნა გურული

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი
ხათუნა კუხალაშვილი

ხათუნა კუხალაშვილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანის მოადგილე
გვანცა ბურდული

გვანცა ბურდული

ისტორიის პროგრამის კოორდინატორი
ქეთევან ხურცილავა

ქეთევან ხურცილავა

სამართლის პროგრამის კოორდინატორი
გელა ქისტაური

გელა ქისტაური

ქართული ფილოლოგიის, ინგლისური ფილოლოგიისა და საჯარო მმართველობის პროგრამების კოორდინატორი
ელენე ციციშვილი

ელენე ციციშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კოორდინატორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

სიახლეები

ყველა სიახლე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა