მენიუ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

სამართალი

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 100

საერთაშორისო ურთიერთობები

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 60

ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

ქართული ფილოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

საერთაშირისო ურთიერთობები (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილები -

სამაგისტრო პროგრამები

სამართალი

გადასახადი - 2990 ₾

ადგილები - 40

საჯარო მმართველობა

გადასახადი - 2750 ₾

ადგილები - 30

საქართველოს ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

ქართული ფილოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 20

სადოქტორო პროგრამები

საქართველოს ისტორია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 5

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამები

ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილები - 50

პერსონალი

პაპუნა გურული

პაპუნა გურული

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი
ხათუნა კუხალაშვილი

ხათუნა კუხალაშვილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანის მოადგილე
ქეთევან ხურცილავა

ქეთევან ხურცილავა

სამართლის პროგრამის კოორდინატორი
გელა ქისტაური

გელა ქისტაური

ასოცირებული პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის პროგრამის კოორდინატორი
ელენე ციციშვილი

ელენე ციციშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კოორდინატორი
გვანცა ბურდული

გვანცა ბურდული

ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის პროგრამის კოორდინატორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

სიახლეები

ყველა სიახლე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა