კომპიუტერული მეცნიერება

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც გარდა ზოგადი კომპეტენციებისა, ექნება დარგობრივი სფეროს ფართო ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და პროფესიული ღირებულებები.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

კომპიუტინგის ბაკალავრი

პროგრამის კოდი:

1450103

წლიური საფასური

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

50

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი კობა გელაშვილი

დეტალურად

ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, პროფესორ კობა გელაშვილთან

ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ ახალ საბაკალავრო პროგრამას „კომპიუტერული მეცნიერება“

დეტალურად

პროფესორ პაატა გოგიშვილის ვიდეო ლექცია: "ჩვენი გარდასახვა ხელოვნურ ინტელექტში"

ვიდეო ლექცია: "ჩვენი გარდასახვა ხელოვნურ ინტელექტში"

დეტალურად