ტურიზმის ბიზნესი

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო საუნივერსიტეტო განათლების მიღებაზე, ტურიზმის ბიზნესის მართვის თეორიული საფუძვლების სწავლებასა და ტურიზმის ბიზნესის და კურორტების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. პროგრამა უზრუნველყოფს ბაკალავრისათვის აუცილებელი კომპეტენციის განვითარებას.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, სპეციალობა: ტურიზმი

პროგრამის კოდი

1450106

წლიური საფასური

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

50

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია

დეტალურად