ისტორია

პროგრამა მიზნად ისახავს ისტორიის სპეციალისტების მომზადებას, კერძოდ კი პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს საფუძვლიანი და ღრმა ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიის ყველა პერიოდის (უძველესი დროიდან დღემდე) შესახებ.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

პროგრამის კოდი

1450106

წლიური გადასახადი

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

30

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ლევან ჯიქია

დეტალურად

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სასწავლო კურსები და მოდულები
საბაკალავრო პროგრამა: ისტორია
მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები