ბიზნესის ადმინსიტრირება (მენეჯმენტი)

დღეს მსოფლიო ბაზარი მოითხოვს ახალი ტიპის მენეჯერებს, ლიდერული და მეცნიერული კვლევის უნარით, რომლებიც კარგად ერკვევიან გარემოს სწრაფ ცვლილებებში და შესწევთ მასზე რეაგირების უნარი. რეალურად, ძნელია წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი სფერო, სადაც ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით არ იყოს სასარგებლო. სამაგისტრო მიზნად ისახავს კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას. სპეციალისტებისა, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გამოყენებით შეძლებენ ბიზნეს სფეროში არსებული პრობლემების დიაგნოსტიკას, მათი გადაჭრის რეკომენდაციების განსაზღვრას, სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების ჩატარებას.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ლევან ქისტაური

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)