ბიზნესის ადმინისიტრირება

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა შექმნილია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილებისა და საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნების გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას.

პროგრამის კოდი

1450107

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტირების ბაკალავრი

წლიური საფასური

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

50

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ლევან ქისტაური

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია

დეტალურად