სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები

 

უნივერსიტეტი ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, 2020 წლის შემოდგომის სემესტრიდან, გთავაზობთ სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის მოქნილ გრაფიკს

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N1 (ორ ნაწილად)

შემოდგომის სემესტრი
# გადახდის ბოლო თარიღი სემესტრული საფასური
1,125.00 ₾ 1,175.00 ₾ 1,225.00 ₾
I 7 სექტემბერი 562.50 ₾ 587.50 ₾ 612.50 ₾
II 1 ნოემბერი 562.50 ₾ 587.50 ₾ 612.50 ₾

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N2 (სამ ნაწილად)

შემოდგომის სემესტრი
# გადახდის ბოლო თარიღი სემესტრული საფასური
1,125.00 ₾ 1,175.00 ₾ 1,225.00 ₾
I 1 სექტემბერი 375.00 ₾ 391.66 ₾ 408.33 ₾
II 1 ოქტომბერი 375.00 ₾ 391.66 ₾ 408.33 ₾
III 1 ნოემბერი 375.00 ₾ 391.66 ₾ 408.33 ₾

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N3 (ხუთ ნაწილად)

შემოდგომის სემესტრი
# გადახდის ბოლო თარიღი სემესტრული საფასური
1,125.00 ₾ 1,175.00 ₾ 1,225.00 ₾
I 1 აგვისტო 225.00 ₾ 235.00 ₾ 245.00 ₾
II 1 სექტემბერი 225.00 ₾ 235.00 ₾ 245.00 ₾
III 1 ოქტომბერი 225.00 ₾ 235.00 ₾ 245.00 ₾
IV 1 ნოემბერი 225.00 ₾ 235.00 ₾ 245.00 ₾
V 1 დეკემბერი 225.00 ₾ 235.00 ₾ 245.00 ₾

 

სტუდენტი, რომელიც არ ისარგებლებს  შეღავათიანი გადახდის ერთ-ერთი გრაფიკით, ვალდებულია სწავლის სემესტრული გადასახადის 70% დაფაროს 1 სექტემბრამდე, ხოლო დარჩენილი 30% 2020 წლის 1 ნოემბრამდე.

 

შენიშვნა:

2020-2021 სასწავლო წლის 1 სექტემბრიდან, გრაფიკით დადგენილი ვადის გადაცილებისას (თითოეულ შემთხვევაში), დაგეკისრებათ პირგასამტეხლო 50 ლარის ოდენობით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

  • 032 225 82 43
  • 551 730 005
  • 551 740 005