საბანკო რეკვიზიტები

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

საინდენთიფიკაციო კოდი 205233022
მომს. ბანკი თიბისი ბანკი
ანგარიშის ნომერი GE76 TB74 8803 6020 1000 02
ბანკის კოდი TBCBGE22
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ. 53ა; თბილისი
ტელეფონი 225 82 43
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, კანცლერი თამაზ ვაჩაძე