სამაგისტრო პროგრამები

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

სანაგმანათლებლო პროგრამა ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული/ავტორიზებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
სამართალი 50 აკრედიტებული 2450
საჯარო მმართველობა 50 აკრედიტებული 2350
საქართველოს ისტორია 25 აკრედიტებული 2250
ქართული ფილოლოგია 25 აკრედიტებული 2250

 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

სანაგმანათლებლო პროგრამა ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული/ავტორიზებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია 25 აკრედიტებული 2250
ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება 20 აკრედიტებული 2250


გამოცხადებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩასარიცხ კანდიდატთა რაოდენობა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის შემდგომ იქნება არანაკლებ 5-ის.

სამაგისტრო პროგრამების ცნობარი

გაიარეთ წინასწარი რეგისტრაცია