სიახლეები

2018-11-13

დოქტორანტმა ნინო ზაალიშვილმა სადისერტაციო ნაშრომი დაიცვა

სადოქტორო ნაშრომის თემა: "ნუმერაციული ფრაზეოლოგიზმები სხვადასხვა სისტემის ენებში (ქართული, რუსული და ესპანური მასალის მიხედვით)"

დეტალურად
2018-11-08

ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარი

2018 წლის 6 ნოემბერს ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა ენათმეცნიერების საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

დეტალურად
2018-11-06

ქართული უნივერსიტეტის მასშტაბით აკადემიური მოსწრების ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენტი (99.66)

ინტერვიუ ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის მე-7 სემესტრის სტუდენტთან თამარ ტაბატაძესთან

დეტალურად
2018-11-06

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთება - სერიოზული სამეცნიერო რგოლი უნივერსიტეტის ცხოვრებაში

ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ზედმიწევნით კომფორტული გარემო და უნიკალური წიგნთსაცავი საკმარისი მიზეზი და საფუძველია იმისა, რომ ბიბლიოთეკა დიდი დატვირთვით მუშაობდეს

დეტალურად
2018-11-06

მარადისობაში გადაინაცვლა

ქართული უნივერსიტეტის საინფორმაციო დაფაზე გამოკრული განცხადება რაგბის შიდასაუნივერსიტეტო ტურნირის გამართვის შესახებ სამძიმრის ფურცელმა ჩაანაცვლა, რომელიც ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ტურიზმის ბიზნესის სტუდენტის, ლაშა მღებრიშვილის ტრაგიკულ გარდაცვალებას იუწყებოდა.

დეტალურად
2018-11-06

ქუთათელი მიტროპოლიტი ანტონი - 100

2018 წლის 2 ნოემბერს ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა ქუთათელი მიტროპოლიტის ანტონის (გიორგაძე) გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

დეტალურად
2018-11-03

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციები, ავტორიზაციისთვის მზადების რთული და ხანგრძლივი პროცესები, ახალი პროგრამები და პრიორიტეტები

გვესაუბრება ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი, პროფესორი პაატა გოგიშვილი

დეტალურად