მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიანი პროგრამა

მასწავლებლობის მსურველებს ეძლევათ შესაძლებლობა, ისწავლონ სრულიად უფასოდ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების თანახმად, პროგრამაზე ჩარიცხული 30 პირი ისარგებლებს სახელმწიფო გრანტით და სრულად დაუფინანსდება სწავლა.

ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, პროფესორ ზურაბ ბერიასთან

ქართულ უნივერსიტეტში ისევე, როგორც რამდენიმე სხვა უნივერსიტეტშიც, მუშაობს მასწავლებლის ჩამოყალიბების პროგრამა, რომელზეც მსმენელთა მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. რას ითვალისწინებს ეს პროგრამა და რითია გამორჩეული ამ პროგრამის მუშაობა ჩვენს უნივერსიტეტში, რას ჰპირდება და რას სთავაზობს იგი მსმენელს, ამის შესახებ გვესაუბრება ქართული უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი ზურაბ ბერია.

დეტალურად

პროგრამის ადმინისტრირების ვადები

შემოდგომის I სემესტრი: 2018 წლის 8 ოქტომბერი - 2019 წლის 16 თებერვალი

დეტალურად

რეგისტრირებულ მსმენელთა გასაუბრების და ჩარიცხვის შედეგები

რეგისტრირებულ მსმენელთა გასაუბრების და ჩარიცხვის შედეგები

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა