მენიუ

Cybersecurity

St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia (SANGU) in partnership with Northern Kentucky University (NKU) presents a joint English-language master's program in Cybersecurity.

Northern Kentucky University is designated as a National Center of Academic Excellence in Cyber Defense Education (CAE-CD) by the US National Security Agency and Department of Homeland Security.

Graduates will be awarded with following qualifications: Master of Science in Cybersecurity (NKU) and Master of Science in Information Technology Security (SANGU).

The master's program is intended for bachelor's graduates of any specialty.

Students will have a chance to travel to the U.S, visit NKU, attend classes, meet and work with leading specialists in Cybersecurity, and live near the NKU campus. Additionally, twice in a year NKU professors will visit the SANGU campus and give intensive class sessions to the enrolled students.

 

Qualifications to be awarded:

  • Master of Science in Information Technology Security; code: 0612 (SANGU).
  • Master of Science in Cybersecurity (NKU)

Program language: English.

Program format: Hybrid.

Structure and duration of study:

The standard duration of study for the program is 2 years. To earn a master's degree from the University of North Kentucky and St. Andrew's Georgian University, a student must earn at least 120 ECTS credits. The program includes compulsory specialization courses (72 credits), elective specialization courses (18 credits) and a research project (30 credits).

Prerequisite for admission:
Prerequisite for enrollment of Georgian citizens in the master’s degree Cybersecurity program is a bachelor's degree and GPA not less than 2.5, an internationally recognized B2 level English language certificate or a joint exam organized by SANGU and NKU, examination/interview in specialty.

Application deadline: October 5th, 2022.

Program overview

For more information, pre-register or contact us: (+995) 032 225 00 77, 551 48 00 05. info@sangu.edu.ge

Offer to SANGU graduates

Offer to SANGU graduates
Learn More

რატომ სანგუ? ადგილი სადაც საუკეთესო განათლების მიღება შეგიძ₾ია

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა