მენიუ

Mission Statement

Georgian University is based on the ideals of democracy, humanism and is committed to promote the harmonization of national and universal values and the development of civil society.
The mission of the University is to:

  • Contribute to the development of the country, preserve our centuries-old material and spiritual values;
  • Train specialists in high demand for the labor market;
  • To create a creative learning environment that will enable the full realization of one's creative potential;
  • Train new scientific staff for the development of the scientific research and innovations that will respond to contemporary challenges facing the country.

Higher School for Interpreters and Translators

Learn More

რატომ სანგუ? ადგილი სადაც საუკეთესო განათლების მიღება შეგიძ₾ია

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა