მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროგრამების კატალოგი

პროგრამების კატალოგი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამები:

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა