2020-01-23

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის შორენა წიგნაძისსადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 27 იანვარს, 16:00 საათზე, წმიდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი შორენა წიგნაძე დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „სინონიმთა ლინგვისტური მახასიათებლები და ექსპრესიული შესაძლებლობები ქართულში (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი ინგლისური ენის მასალის გათვალისწინებით)“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნუნუ გელდიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ოფიციალური შემფასებლები: მანანა ტაბიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; მაია კიკვაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.