სადისერტაციო ნაშრომები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

12.07.2019 თამარ პატაშური სამართლებრივი დოკუმენტების თარგმნის ასპექტები ინგლისური, ჩინური და ქართული ტექსტების მიხედვით
12.07.2019 ირაკლი ლორთქიფანიძე XX საუკუნის საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან - ქუთათელი მიტროპოლიტი ანტონი (გიორგაძე) ცხოვრება და მოღვაწეობა
11.07.2019 ეკატერინე ფავლენიშვილი კათოლიკობა საქართველოში (XIX საუკუნე)
11.07.2019 აბდურაჰმან სეჩქინი ქართულ-თურქული ურთიერთობები (XIV საუკუნის მეორე ნახევარი - XV საუკუნე)
02.07.2019 მაია კობიაშვილი პროლეტარული ნარატივი ქართულ მწერლობაში (1921-1940)
24.06.2019 ნინო ბერაძე ეროვნული იდენტობის საკითხები მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში 
19.06.2019 თამარ შაიშმელაშვილი ლევან გოთუას პუბლიცისტური და ეპისტოლარული მემკვიდრეობა
19.06.2019 თამარ ჯაფოშვილი ბორის აკუნინის რომანების ("აზაზელი","პიკის ვალეტი") მხატვრულ-სტილისტიკური თავისებურებათა ქართულ თარგმანში გადმოტანის პრობლემა
06.05.2019 ნინო ფალავანდიშვილი ტრანსლატიკის პრობლემები და პერსპექტივები გიუნტერ გრასის ტექსტების ქართულად თარგმნის პროცესში
12.02.2019 ლატავრა ბუკია თედო სახოკიას ცხოვრება და მოღვაწეობა (1868-1956 წწ.)
21.01.2019 ეკატერინე ძმანაშვილი სამოხელეო წყობის საკითხისათვის XII საუკუნის საქართველოში
04.12.2018 ნინო ზაალიშვილი ნუმერაციული ფრაზეოლოგიზმები სხვადასხვა სისტემის ენებში (ქართული, რუსული და ესპანური ენების მასალის მიხედვით)
04.12.2018 ნინო გრიგოლია ინგლისური ენის მოდალური ზმნებისა და ერთეულების შესატყვისები ქართულში
04.12.2018 ნინო დათუნაშვილი ქართული სამოსი და მისი სოციალური ასპექტები XV ს-დან - XIX ს-ის დასაწყისამდე
03.09.2018 სვეტლანა ბარბაქაძე ქართული ლიტერატურის ინგლისურენოვანი თარგმანის პრობლემატიკა მე-20 საუკუნეში (დევიდ მარშალ ლანგის თარგმანების მიხედვით)
03.09.2018 ნერიმან ალბაირაქი იუსუფელის მხარის ჰიდრონიმია და ტოპონიმია
30.07.2018 მირიან ხოსიტაშვილი თბილისისა და მისი საგარეუბნო ზონის ეთნოდემოგრაფიული, სოციალური და სამეურნეო პრობლემები, მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან დღემდე
26.07.2018 ქეთევან გვაზავა ქართული ჰიმნოგრაფიის საღმრთისმეტყველო და ესთეტიკური ბუნებისათვის
23.03.2018 ფევზი ჩელები დუზჯეს მხარეში (თურქეთის რესპუბლიკა) მცხოვრები ქართველების მეტყველების თავისებურებანი
24.04.2018 მალხაზ (სოსო) ვახტანგიშვილი ოსთა განსახლების საკითხისათვის XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ მეოთხედში
25.01.2018 მაგდა ჭიქაბერიძე XIX საუკუნის ქართველ მწერალთა მემუარული მემკვიდრეობა
21.07.2017 მაია პატარიძე სვანეთში აღმოჩენილი ნუმიზმატიკური მასალის პოლიტიკურ - ეკონომიკური და ეთნოლოგიურ - კონფესიური ასპექტები (ძვ. წ. V- ახ. წ. XVIII სს.)
19.07.2017 აკაკი მინდიაშვილი ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი აკაკი წერეთლის პირად ცხოვრებასა და შემოქმედებაში
19.07.2017 პაატა კვარაცხელია მისტიციზმი ტერენტი გრანელის პოეზიაში
14.07.2017 ნანა აბულაძე მეგრული საქორწილო ზეპირსიტყვიერება
14.07.2017 სოფიო კეკუა ოდიშ-აფხაზეთის ონომასტიკა ისტორიული საეკლესიო საბუთების მიხედვით
13.07.2017 თეა ბორჩხაძე კომპიუტერული ტერმინოსისტემის თარგმნის ლინგვისტური მარკერები
05.29.2017 ხატია შერაზადაშვილი თანამედროვე ინგლისურენოვანი სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნის პრობლემები
05.04.2017 ნანა ნათელაძე ქართული ხალხური ზღაპრების ინგლისური თარგმანები
20.02.2017 ნატო ონიანი დემნა შენგელაიას მოდერნისტული პროზის სახისმეტყველებითი ასპექტები
06.02.2017 ნანა სულავა სენაკის მუნიციპალიტეტის ტოპონიმია (სტრუქტურულ-სემანტიკური და ფონეტიკური ანალიზი)
14.07.2016 მაია მენთეშაშვილი ბიბლიური მოდელები მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ რომანში
07.07.2016 თამარ ლომაძე საზოგადოებრივ აზრზე სამეტყველო ზემოქმედების კოგნიტური ასპექტები
24.06.2016 საბა სალუაშვილი ქართლის მოქცევასთან დაკავშირებული საისტორიო ძიებათა საკითხები
21.06.2016 დურმიშხან ლაშხი ბრძოლა ეროვნული ღირებულებების პრაქტიკული რეალიზებისათვის საქართველოში მეცხრამეტე საუკუნის
ბოლოსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში (ქველმოქმედნი და მეცენატნი)
21.06.2016 მერი ლომია თანამედროვე ქართული ოფიციალურ-საქმიანი დოკუმენტაციის ენობრივი პრობლემები
05.04.2016 მარიამ ბალასანიანი სამცხე-ჯავახეთის ტოპონიმია "სომხეთისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპონიმების" ხუთტომეულის მიხედვით
01.03.2016 ნათია კინწურაშვილი დისკრიმინაციის ძირითადი კონცეპტები საერთაშორისო სამართალში
01.03.2016 ნოდარ თოფურიძე საქართველოს საერთაშორისო სამართალსუბიექტობა
01.03.2016 იოსებ კელენჯერიძე საერთაშორისო სამართლებრივი პრინციპები მართლმსაჯულების განხორციელების კონტექსტში
19.02.2016 სოფიო ბიწაძე რელიგიური დღესასწაულები ხევში
07.02.2016 თამარ სამსონიშვილი არყოფილის ყოფიერად ქცევა - სიტყვათქმნადობა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიისა
05.02.2016 თეიმურაზ თათარიშვილი ირანული რელიგიები საქართველოში III-XII საუკუნეებში
03.02.2016 იაშა თანდილავა საერთოქართველური ზმნური ძირები ლაზურში
01.02.2016 ხატია ჯანგავაძე ქართული ენის ტაოური და იმერხეული დიალექტების ფონემათა სინტაგმატური ანალიზი
01.02.2016 ნინო მარკოზია ენობრივი სიტუაცია XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში (ამავე პერიოდის პრესის მასალების მიხედვით)
18.01.2016 ლევან იზორია აფხაზური სეპარატისტული მოძრაობა (1945–1993 წწ.)
11.01.2016 სოფიკო გვარამაძე არჩილ მეფის შემოქმედების მხატვრული სამყარო
18.11.2015 მარინე მამულაშვილი-ბოტკოველი ბიბლიური სიუჟეტების თარგმნითი ტრანსფორმაციები ჯიბრან ხალილ ჯიბრანის ნაწარმოებების ქართულ თარგმანებში
28.10.2015 თამილა კოშორიძე ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი შიდა ქართლში
23.07.2015 სვეტლანა ადამია ორპირიან და ორვალენტიან ზმნურ ფორმათა სრული პარადიგმა (სამწიგნობრო ქართულსა და ქართველურ დიალექტებში)
23.07.2015 ნათია იაკობიძე ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა სემანტიკა ქართულსა და გერმანულ ენებში
03.04.2015 მაია ნატროშვილი უილიამ შექსპირის სიყვარულის თემაზე დაწერილი სონეტები და მათი ქართული თარგმანები
20.03.2015 ეკა ჭკუასელი ქართული რელიგიური წეს-ჩვეულებები და ხალხურ დღეობათა სარიტუალო ლექსიკა (სვანეთისა და სამეგრელოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) 
10.02.2015 თინათინ ასათიანი გალაკტიონ ტაბიძისა და ტიციან ტაბიძის პოეზიის ინგლისური თარგმანები
30.01.2015 თეა ვეფხვაძე მარკეტინგული ტერმინოლოგიის ინგლისურიდან ქართულად თარგმნის ძირითადი პრობლემები
31.10.2014 მაკა კვარაცხელია ქალაქ თბილისის თვითმმართველობა (1917-1921 წწ.)
22.09.2014 მარიამ კილანავა უახლესი (2010-2013წ.) პერიოდის ქართული მასმედიის ენობრივი სურათი და მასთან დაკავშირებული თარგმანის პრობლემები
15.07.2014 ცისანა ანთაძე კონსტანტინე გამსახურდიას რომან "დიდოსტატის მარჯვენის" ინგლისური და რუსული თარგმანები
13.06.2014 ბესიკ გაფრინდაშვილი რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები (გელათი, ხონი, ნიკორწმინდა) 1529-1820 წწ.
10.04.2014 ნინო ჯაში ორთოგრაფიულ ჩვევათა ფორმირება დაწყებით სკოლაში
10.10.2013 მაია წურწუმია ერნესტ ჰემინგუეის რომანის "მშვიდობით, იარაღო!" ქართული თარგმანი (მთარგმნელი ვახტანგ ჭელიძე)
29.04.2013 ნიკოლოზ მურღულია ეგრისის სამეფოს გამაგრების სისტემა IV-VI საუკუნეებში (არქეოლოგიური მასალებისა და ისტორიული წყაროების მიხედვით)
22.03.2013 მარიამ გოგილაშვილი უილიამ შექსპირის დრამების ქართული თარგმანები XIX საუკუნეში
19.03.2013 გიორგი ქავთარაძე დასავლური ღირებულებები ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ აზროვნებაში (პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემების მოდელი) XIX საუკუნის 60-იანი წლები - XX საუკუნის დამდეგი
20.12.2012 ლია ჩხარტიშვილი ვაჟა-ფშაველას პოემების ("გველისმჭამელი“, "სტუმარმასპინძელი“, "ალუდა ქეთელაური“) ინგლისური თარგმანები
10.12.2012 თამაზ გოგოლაძე აბაშიშვილთა ფეოდალური სახლის ისტორია XVI-XVIII საუკუნეებში
15.11.2012 გელა ქისტაური წარმართული რელიქტი V-X საუკუნეების ქართულ ჰაგიოგრაფიულ მწერლობასა და ხალხურ ქრისტიანობაში 
06.11.2012 ვასილ მოსიაშვილი თურქ-სელჩუქთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში
11.10.2012 ლევან ჯიქია 1924 წლის აჯანყება დასავლეთ საქართველოში
27.09.2012 გვანცა ბურდული საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის კანონიერების საკითხი რუსეთის საეკლესიო კრების წინარე თათბირზე (1906 წელი)

 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

11.09.2019 ია გიგიბერია პროფესიული განათლების როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროს განვითარებაში
12.07.2019 მირანდა გავაშელი ტურიზმის დარგი და მისი გავლენა რეგიონული ეკონომიკის განვითარებაზე
03.05.2019 ელენე დიდებულიძე სარეკრეაციოდ გამოყენებული ბუნებრივი და ხელოვნური წყალსატევების მიკრობული დაბინძურების შედარებითი შესწავლა
30.04.2019 ლევან ბედენაშვილი საქართველოს აეროპორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება
30.04.2019 ლევან ზაზაძე საქართველოში საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების მეთანოლად გადამუშავების გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება 
30.04.2019 ნიკო გაფრინდაშვილი საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის გეომორფოლოგიური და გეოდინამიკური ცვლილებების და რისკების შეფასება საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაასთან დაკავშირებით
16.04.2019 თამარ კვარაცხელია ნეფროპროტექტორული ბიოფლავანოიდებისათვის ეფექტური წამალთფორმების შემუშავება
04.04.2019 ნინო ცხოვრებაშვილი ლიდერობის თავისებურებები ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელებისას ფრანგული ორგანიზაციის მაგალითზე
01.04.2019 ეკატერინე კვირიკაშვილი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, როგორც თვითგანვითარებადი ორგანიზაცია და მისი მართვის მოტივაციის სტრატეგია
13.03.2019 ეკატერინე ყიფიანი ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების და გამა რიტმის მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური და ჰიპოკამპის GABA-ერგული პროექციებით: ქცევითი, ელექტროფიზიოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა
25.01.2019 როდენ მემარნიშვილი მყარი მინერალური რესურსების მართვის ეკონოიკური პოლიტიკა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები
25.01.2019 იამზე შვანგირაძე იმიდაზოლის და ტრიაზოლის ტიპის ქირალური სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატების ენანტიოსელექტიური ანალიზი პოლისაქარიდული ქირალური ადსორბენტების გამოყენებით და ამ შხამქიმიკატების ნიადაგში დეგრადაცია
04.12.2018 გურამ მეტივიშვილი მიწის ინტეგრირებული პოლიტიკისა და შრომითი მიგრაციის გამოწვევები საქართველოში
10.12.2018 ლია კურტანიძე თეორემათა მტკიცების მეთოდები სქემებსა და ურანგო ლოგიკაში
02.02.2018  თამარ კოპალიანი მცენარე Digitalis ferruginea-ს ქიმიური შედგენილობის შესწავლა
10.07.2017 ვაჟა ნებიერიძე საქართველოშ მოზარდი მცენარის  Tribulus terrestris ცალკეული ორგანოების ქიმიური შედგენილობის შესწავლა
30.03.2017  თამარ   შამათავა ბიოსაწვავის  მიღების ტექნოლოგიური პროცესების  განსაზღვრა და მისი  ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში
27.02.2017  მელანო შავგულიძე თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის დისრეგულაცია, როგორც ჰიპოკამპის ნეიროგენეზის ცვლილების და ძირითადი დეპრესიული დაავადების თანმდევი კოგნიტიური დარღვევების ძირითადი ფაქტორი
24.02.2017  ვერა ბჟალავა მუშა მეხსიერების ფუნქციონირების თავისებურებები ყურადღბის დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომის დროს
15.02.2017  ვლადიმერ ბარამიძე საქართველოში გავრცელებული კარტოფილის PVY, PVX, PLRV ვირუსების და მათი რეკომბინანტული შტამების მოლეკულურ-ბიოლოგიური დახასითება
13.02.2017 კახაბერ ჟღენტი კორპორაციული მართვის ღიაობა და ინფორმაციული გამჭვირვალობა საქართველოში: გამოწვევები და სრულყოფის გზები
10.02.2017 ნინო დუმბაძე საქართველოს ენდემური მცენარე მთის სვინტრის (Poygonatum obtusfolium Miscz.)მანოზა-სპეციფიკური ლექტინის ბიოქიმიური თვისებების, ფიზიოლოგიური როლისა და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა
10.02.2017 მაია ხურციძე ქრისტესისხლას(Chelodonium majus) ქიტინ-სპეციფიკური ლექტინის ბიოქიმიური თვისებების, ფიზიოლოგიუირ როლისა და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა
06.02.2017 სოფიო მატარაძე სეპტოჰიპოკამპური პროექციების მნიშვნელობა ჰიპოკამპის გლუტამატერგულ ტრანსმისიასა და მეხსიერების პროცესში
01.02.2017 მაია დემურიშვილი პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციის მოდულაცია ბაზალური წინატვინის ქოლინერგული სისტემებით
29.07.2016 მარიამ ჭიღლაძე ოკადაიკის მჟავით გამოწვეული ალცჰეიმერის დაავადების ცხოველურ მოდელში მეხსიერების სხვადსხვა ფორმისა და ჰიპოკამპში ნეოროტრანსმიტერთა აქტიურობის კვლევა ვირთაგვებში
14.07.2016 ნელი მაღლაკელიძე თავის ტვინის ორექსინერგული სისტემის, როგორც უნიპოლარული დეპრესიული    მდგომარეობის ქცევითი და ძილ-ღვიძილის ციკლის დარღვევების ეტიოლოგიის შესაძლო ინტეგრალური კომპონენტის კვლევა
04.07.2016 მალხაზ ვახანია ალოეს (A.aristata) ორგანოებიდან ლექტინების გამოყოფა, მათი ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება და ფუნქცია.
21.06.2016 ნინო გოგუაძე სვეტიცხოვლის ტაძრისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კვლევა გეოფიზიკური მეთოდებით
02.06.2016 ილია ჩიბიროვი კონტროლი - მმართველობითი გადაწყვეტილების საფუძველი
02.06.2016 ქრისტინე ომაძე თანამედროვე ცვლილებები საკრედიტო ბაზრისა და კრედიტების მენეჯმენტის განვითარებაში (საქართველოს საბანკო და მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების მაგალითზე)
12.02.2016 გიორგი ქუთათელაძე იაპონური მენეჯმენტი და მისი ტრანსფერის თეორიულ-ემპირიული შესაძლებლობა საქართველოში
02.02.2016 მაია კუხალეიშვილი საქართველოში ადაპტირებული კარტოფილის ტუბერებიდან in vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და მისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება
18.12.2015 დავით ხაჟომია ლოგისტიკური პროცესების ინფორმაციულ-უზრუნველმყოფი სისტემა
18.12.2015 ბექა კობერიძე მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ინსტიტუციური მიმართულებები საქართველოში და ევროკავშირთან ინტერნაციონალიზაციის წინააღმდეგობები
20.11.2015 გიორგი მაისურაძე საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და NO/CO-ს ერთობლივი კონვერსიით გაწმენდის შესაძლებლობა მოდიფიცირებული ბუნებრივი ცეოლითების მონაწილეობით
01.10.2015 ლალი ყრუაშვილი მეხსიერების და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერთკავშირის შესწავლა
31.07.2015 გიორგი ხარშილაძე საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებები გარდამავალ პერიოდში
27.07.2015 ნონა ლურსმანაშვილი საქართველოს სეისმურად აქტიური სტრუქტურების შესწავლა და კვლევის მეთოდიკის შერჩევა („ბორჯომი-ყაზბეგის რღვევის“ მაგალითზე)
06.07.2015 დავით ადვაძე მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები
10.06.2015 ივანე ჩხაიძე კაპიტალიზაცია - საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პრობლემა და მისი დაძლევის გზები
04.06.2015 დავით ასლანიშვილი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები საქართველოში:გამოწვევები და პერსპექტივები
26.02.2015 დავით ჭიჭინაძე საქართველოს სახელმწიფო რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა საბაზრო ტრანსფორმაციის პერიოდში
23.02.2015 ნინო სადრაძე კონტინენტური კოლიზიის ზონის გეოდინამიკა სამხრეთ საქართველოს (ჯავახეთი და მიმდებარე არეები) კოლიზიისშემდგომი ვულკანიზმის ევოლუციის მაგალითზე 
28.01.2015 თამარ გიორგაძე ნანოტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა დნმ-ის კომპლექსებში ვერცხლის ნანონაწილაკებთან და ვერცხლის იონებთან, სპექტროსკოპული და თერმოდინამიკური მეთოდებით
24.12.2014 თემურ მაისურაძე უპირატესობის მენეჯმენტი
30.07.2014 მაია გოგიაშვილი ფორმალური ნეირონის ადაპტაციის მოდელები
11.07.2014 თემურ მიმინოშვილი სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობის მექანიზმი და მისი განვითარების პერსპექტივები
04.11.2013 ელგუჯა მელაძე შრომითი ურთიერთობების რეგულირება და სოციალური დიალოგის განვითარება საქართველოში
28.12.2012 ილონა ძალამიძე თერმოფილური მიკროსკოპული სოკოების სტაბილური ცელულაზა და ქსილანაზა
28.12.2012 ქეთევან კორძახია საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის შესწავლა და მისი დაბინძურებისგან დაცვის ზოგიერთი მეთოდი
12.12.2012 ნინო ბენაშვილი შავი ზღვის საქართველოს სექტორის ეკოგეოქიმიის საკითხები
08.11.2012 ნანა ბენიძე ალგორითმებისა და პროგრამების ვერიფიკაციის (კორექტულობის) კრიტერიუმების დადგენა ავტომატების თეორიის მეთოდებით
26.09.2012 ნუგზარ კერესელიძე ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელირება