2019-06-11

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 21 ივნისს,  15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ  ირაკლი ლორთქიფანიძის  სადისერტაციო ნაშრომის ,,XX  საუკუნის საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან - ქუთათელი მიტროპოლიტი ანტონი (გიორგაძე) ცხოვრება და მოღვაწეობა" დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა:  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი:სერგო ვარდოსანიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორანტის რეცენზენტები: ვახტანგ გურული, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დეკანოზი ლევან მათეშვილი, ისტორიის დოქტორი, თეოლოგიის დოქტორი