2019-03-06

დოქტორანტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 23 მარტს, 10:00 საათზე, ქართული უნივერსიტეტის წმიდა მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის სხდომათა დარბაზში გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დოქტორანტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია. 

მონაწილეობის პირობები:

  • აუცილებელია მოხსენება შეიცავდეს სამეცნიერო სიახლებს;
  • რეგლამენტი 20 წუთი (15 წუთი მოხსენება, 5 წუთი კითხვა-პასუხი);

განხილვის შემდეგ, რეკომენდაციების საფუძველზე მოხსენებები დაიბეჭდება კრებულში, ამიტომ მონაწილეებმა მოხსენების თემა უნდა გადააგზავნონ 2019 წლის 15 მარტამდე ელ-ფოსტაზე: j.meskhishvili@sangu.edu.ge 

სტატიების მიღების პირობები:

  • სტატია მიიღება მხოლოდ მითითებულ ელ-ფოსტაზე გაგზავნით.
  • სტატიას უნდა ახლდეს ინგლისურ ენაზე მოკლე ანოტაცია.
  • სქოლიოს ჩათვლით ტექსტის უნდა შეიცავდეს მაქსიმუმ 4000 სიტყვას.
  • ქართული ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს Sylfaen-ის ფონტში, ინგლისური Times New Roman-ის ფონტში.
  • ძირითადი ტექსტის ზომა 11, სქოლიო 9 ზომა.
  • სტრიქონებს შორის დაშორება 1.15 
  • გვერდის მინდვრები - მარცხნივ-მარჯვნივ 2 სმ, ზემოთ-ქვემოთ 2.5 სმ.
  • სქოლიო-ბიბლიოგრაფიის მითითების წესი იხილეთ მიბმულ ფაილში.

პ.ს. ტექნიკური მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში განხილვის გარეშე სტატია დაუბრუნდება ავტორს შესასწორებლად.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. 

იხილეთ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მიერ შემოთავაზებული ანოტაცია