2019-01-15

დისერტანტ ეკატერინე ძმანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 16 იანვარს  15:00 საათზე, წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში  (I. კორპ. IV სართული) შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ ეკატერინე ძმანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის "სამოხელეო წყობის საკითხისათვის XII საუკუნის საქართველოში" დაცვა.

სადოქტორო პროგრამა: "საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: როინ მეტრეველი, აკადემიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორანტის რეცენზენტები:

  • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ოთხმეზური  
  • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი მიხეილ ბახტაძე