ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

20 მარტს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე „ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები და სასულიერო მწერლობა".
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფილოლოგიის სპეციალობის სტუდენტები.

ღონისძება გაიხსნა გამოფენით, სადაც სტუდენტებსა და დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ზაზა აბაშიძემ, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანმა ლევან ჯიქიამ, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარმა მეცნიერ-თანამშრომელმა, სასწავლო-საკვალიფიკაციო პროგრამების კოორდინატორმა ეკა დუღაშვილმა, საგამოფენო და საგანმანათლებლო სამსახურის ხელმძღვანელმა ნესტან ბაგაურმა.
კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტებს საჩუქრად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნები გადაეცათ.