პავლე ინგოროყვას უცნობი ნაშრომი „საქართველოს რაიონები“

დაიბეჭდა ცნობილი მეცნიერის პავლე ინგოროყვას ნაშრომი „საქართველოს რაიონები“ (გამომცემელი ისტორიის დოქტორი ლევან ჯიქია, რედაქტორი პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე). ცნობილმა მეცნიერმა პავლე ინგოროყვამ (1893-1983) საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლებას წარუდგინა საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის ე.წ. „საშუალო ოლქების“ პროექტი, თუმცა ის ხელისუფლებამ დაიწუნა. ნაშრომი ქვეყნდება პირველად.