მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში მიღების ვადები

მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

  1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია – 2021 წლის – 8 - 17 სექტემბერი (სამუშაო დღეებში 11-დან 17:00 - საათამდე, შაბათს - 11-დან 15 საათამდე);
  2. გამოცდა სპეციალობაში - 2021 წლის 18 სექტემბერი;
  3. გამოცდა უცხო ენაში – 2021 წლის 19 სექტემბერი;
  4. გამოცდების შედეგების გამოცხადება 20- 23 სექტემბერი;
  5. შედეგების გასაჩივრება – 2021 წლის 21- 23 სექტემბერი;
  6. საბოლოო შედეგების გამოცხადება - 2021 წლის 24 სექტემბერი;
  7. ხელშეკრულების გაფორმების დასრულება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება და გამოცემა - 2021 წლის 25 სექტემბერი.
  8. ადმინისტრაციული - 2021 წლის 8 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი;
  9. აკადემიური რეგისტრაცია - 2021 წლის 25 სექტემბერი - 9 ოქტომბერი;
  10. ჩარიცხვის ბრძანების ასახვა და ჩარიცხული მაგისტრანტების რეგისტრაცია მონაცემების საუნივერსიტეტო ბაზაში - 25 - 27 სექტემბერი.

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა