მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადისერტაციო ნაშრომები

წელი

სკოლა

კათოლიკობა საქართველოში (XIX საუკუნე)

ეკატერინე ფავლენიშვილი

11.07.2019

უპირატესობის მენეჯმენტი

თემურ მაისურაძე

24.12.2014

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა