მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ, საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, მაშინ შენ:

  • უფასოდ გაივლი, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსს;
  • გათავისუფლდები ინგლისური ენის შიდა გამოცდისგან, იმ შემთხვევაში თუ SANGU-ში გავლილი გაქვს ინგლისური ენა B2 დონეზე.


და რაც მთავარია, ისარგებლებ სპეციალური ფასებით სამაგისტრო სასწავლო პროგრამებზე:


ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 71 ქულაზე.

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა