2020-01-14

ლაშა დეისაძე-შარვაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 20 იანვარს,   15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა წმიდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ლაშა დეისაძე-შარვაშიძის  სადისერტაციო ნაშრომის ,,საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და თანამედროვე გამოწვევები (XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან დღემდე)“  დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა:  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე 
დოქტორანტის რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ გურული, ისტორიის  დოქტორი მერაბ კეზევაძე