2019-10-09

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულთა საყურადღებოდ!

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხული მსმენელებისთვის პირველი საინფორმაციო შეხვედრა და ლექციები ჩატარდება 2019 წლის 12 ოქტომბერს, შაბათს, შემდეგი გრაფიკით: 

  1. ქართული ენა და ლიტერატურა - 10:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311
  2. ისტორია - 10:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311
  3. ინგლისური ენა - 13:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311
  4. ფიზიკა - 13:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311
  5. ქიმია - 13:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311
  6. ბიოლოგია - 13:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311
  7. მათემატიკა - 13:00 საათი, პირველი კორპუსი, მესამე სართული აუდიტორია N311