მონაცემთა ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი. 

ELSEVIER - Scopus; Science Direct; Scival Funding (Funding Institutional) - ელსევიერის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში ატვირთულია მთელს მსოფლიოში გამოქვეყნებული სხვადასხვა თემატიკის სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც მოიცავს 70 მილიონზე მეტ ნაშრომს, 22 ათასზე მეტ პერიოდულ ჟურნალს და 150 ათასზე მეტ წიგნს. სარგებლობისთვის იხილეთ ბმულები (ვრცლად) 

Cambridge Journals Online   - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია. https://www.cambridge.org/core 

e-Duke Journals Scholarly Collection - მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია. https://read.dukeupress.edu 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ. https://www.elgaronline.com/   

SAGE Premier  წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან. https://journals.sagepub.com და https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage

IMechE Journals - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE

Royal Society Journals Collection - წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები. https://royalsociety.org/journals/

Openedition Journals - წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე. https://www.openedition.org/