2020-01-28

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 30 იანვარს,   15 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ბაკურ გოგოხიას  სადისერტაციო ნაშრომის ,,აღმოსავლეთ ლაზეთის ისტორია და გვარსახელები“  დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: როზეტა გუჯეჯიანი, ისტორიის დოქტორი

დოქტორანტის რეცენზენტები:

  • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო მინდაძე (მოწვეული) 
  • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ქეთევან ხუციშვილი (მოწვეული).