2021-02-03

2 თებერვალს შედგა ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2021 წლის 2 თებერვალს შედგა ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, სადაც განხილული იქნა უნივერსიტეტის ანგარიში ავტორიზაციის ექსპერტთა რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ.

პროცესმა შეუფერხებლად ჩაიარა და საბჭოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი ანგარიშის მიღებას.