2019-02-18

28 თებერვალს, 13:00 საათზე ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართება პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძის წიგნის: „ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები“ წარდგენა

2019 წლის 28 თებერვალს, 13:00 საათზე, ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძის წიგნის: „ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები“ წარდგენა. საარქივო და სხვა დოკუმენტური წყაროების ანალიზის საფუძველზე, წიგნში აღწერილია რუსეთის იმპერიის 150-წლიანი საინფორმაციო ომი და ტერმინოლოგიური „დივერსიები“ ქართველი ერის დასანაწევრებლად. წიგნი განკუთვნილია არა მხოლოდ სპეციალისტების, არამედ ქართველთა დედაენისა თუ კულტურის აქტუალური საკითხებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.