აბიტურიენტების მოსამზადებელი ცენტრის მეცადინეობათა განრიგი:

ორშაბათი:

  • უნარები (ჯგუფი N1) – 15:00-17:00 სთ
  • ინგლისრუი - 17:00-17:00 სთ

სამშაბათი:

  • მათემატიკა - 15:00-17:00 სთ
  • ქართული ენა და ლიტერატურა- 15:00-17:00 სთ

ოთხშაბათი:

  • უნარები (ჯგუფი N2) - 17:00-19:00 სთ

ხუთშაბათი:

  • მათემატიკა - 15:00-17:00 სთ
  • ქართული ენა და ლიტერატურა- 15:00-17:00 სთ

შაბათი:

  • უნარები (ჯგუფი N1) – 10:00-12:00 სთ
  • უნარები (ჯგუფი N2) – 12:00-14:00 სთ
  • ინგლისური - 12:00-14:00 სთ

მეცადინეობები იწყება 15 ოქტომბერს.