აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი

წმიდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის.

ყოველ საგამოცდო საგანში მომზადება გამორჩეულია სწავლების მაღალი დონით, რეგულარული ტესტირებებით, მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზით, აბიტურიენტების პედაგოგებთან შემოქმედებითი ურთიერთობით, კეთილმყოფელი სამუშაო გარემოთი, რაც ყოველთვის განაპირობებს მაღალ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.

უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს მომზადებას 9 სასწავლო საგანში:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • უცხოური ენა
  • ზოგადი უნარები
  • მათემატიკა
  • ისტორია
  • ფიზიკა
  • ქიმია
  • ბიოლოგია
  • გეოგრაფია

მომზადება შესაძლებელია ერთ ან რამდენიმე საგანში. თითოეულ საგანში სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 30 სასწავლო კვირა. მეცადინეობის კვირეულის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 საათს. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ. 

თითოეულ საგანში სასწავლო ჯგუფი შეიქმნება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 7 აბიტურიენტის მიღების პირობით.

თითოეულ საგანში მომზადების ღირებულებაა - 500 ლარი; თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად. 

ცენტრში მომზადებული აბიტურიენტები, რომლებიც ჩაირიცხებიან წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში, ისარგებლებენ სწავლის სემესტრული საფასურის 20%-იანი შეღავათით. ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

აბიტურიენტთა ონლაინ რეგისტრაცია იწარმოებს 2020 წლის 18 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 17 ოქტომბრის ჩათვლით. ონლაინ რეგისტრაციის გასავლელად გადადით ბმულზე

სწავლა დაიწყება 19 ოქტომბერს, იმ დროისთვის არსებული ეპიდვითარების შესაბამისად.

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: info@sangu.edu.ge
საკონტაქტო ნომრები: 225 25 00 77;  225 81 46;