აკადემიური კალენდარი (მაგისტრატურა)

შემოდგომის სემესტრი: 2020 წლის 28 სექტემბერი - 2021 წლის 13 თებერვალი

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 

 • პირველსემესტრელთათვის - 2020 წლის 25 სექტემბერის ჩათვლით;
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2020 წლის  28 სექტემბერის ჩათვლით;

აკადემიური რეგისტრაცია: 

 • პირველსემესტრელთვის - 2020 წლის  28 სექტემბერის ჩათვლით;
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2020 წლის  2 ნოემბერის ჩათვლით; 

სააუდიტორიო მეცადინეობა - 2021 წლის 22 თებერვალი - 19 ივნისი;
შუალედური გამოცდები - 2020 წლის 9 - 21 ნოემბერი; 
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2021  წლის 21 ივნისი - 17 ივლისი;
საახალწლო - საშობაო არდადეგები - 2021 წლის  1 - 15 იანვარი; 
სემესტრებს შორის არდადეგები - 2021 წლის 15- 26 თებერვალი

გაზაფხულის სემესტრი: 2021 წლის 1 მარტი - 24 ივლისი 

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2021 წლის 1 მარტის ჩათვლით;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 2021 წლის 6 მარტის ჩათვლით;

საუდიტორიო მეცადინეობა - 2021 წლის 1 მარტი  - 26 ივნისი;
შუალედური გამოცდები - 2021 წლის 12 -24 აპრილი;
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2021  წლის 28 ივნისი - 24 ივლისი;
სააღდგომო არდადეგები - 2021 წლის 26  აპრილი - 3 მაისი; 
საგაზაფხულო არდაგეგები - 2021 წლის 4-11 მაისი
საზაფხულო არდადეგები - 2021 წლის 18 ივლისიდან;

უქმე დღეები:

შემოდგომის სემესტრი:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა ( ოთხშაბათი);
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა  (ორშაბათი);
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (სამშაბათი);

გაზაფხულის სემესტრი:

 • 3 მარტი - დედის დღე (ოთხშაბათი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (ორშაბათი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (პარასკევი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (კვირა)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (ოთხშაბათი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (ოთხშაბათი)