ახალი წიგნი - „ტერორიზმის ისტორია“

გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტის“ გრიფით დაიბეჭდა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ბადრი ნაჭყებიას მონოგრაფია „ტერორიზმის ისტორია“ (რედაქტორი ზაურ ნაჭყებია). ნაშრომში განხილულია ტერორიზმის ანატომია, ტერორიზმის გამომწვევი მიზეზები, ტერორისტული დაჯგუფებების ისტორია, საქართველოში განხორციელებული და აღკვეთილი ტერორისტული აქტები და სხვ. ნაშრომის გაცნობა შეგიძლიათ ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.