ანა ხუციშვილი

ელ. ფოსტა: a.khutsishvili@sangu.edu.ge

გამოცდილება:

 • 07/2012 - 10/2013  საქართველოს უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი
 • 16/2013/10 - 16/2013 პარაგონი, უძრავი ქონების შეფასება და კონსულტაცია, მკვლევარი
 • 11/2013/ - 02/2013 პირველი არხი, საზოგადოებრივი რადიო - ჟურნალისტი
 • 04/2014/05 საქართველოს უნივერსიტეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთბის სამსახურის უფროსი
 • 10/2014 - 02/2018 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტრატეგიული განვითარების, გამოცდების შეფასებისა და ტრენინგების სამსახურის მენეჯერი.
 • 03/2018 - 03/2019 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, სტუდენტთა დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სამმართველოს უფროსი
 • 03/2019 - დღემდე: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; გამოცდების ცენტრის უფროსი 

განათლება:

 • საქართველოს უნივერსიტეტი  2009-2013
  • სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  • ბაკალავრი-ჟურნალისტიკა

ტრენინგები:

 • 2013-KOLGA TBILISI PHOTO, ‘’LONG TERM PROJECTS’’-Workshop by Louie Palu
 • 2011 UNDP მედია რეგულაციები
 • 2011  UNDP საგამოძიებო ჟურნალისტიკა

ენები:

 • ინგლისური - სრულყოფილად
 • რუსული - კარგად
 • ფრანგული - დამწყები;

კომპიუტერული პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • Adobe Photoshop
 • Premier
 • Quark