აუდიტორული კომპანიების მრგვალი მაგიდა

2020 წლის 30 იანვარს ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში, RSF მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის მხარდაჭერით, გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე „აუდიტორიული ფირმების მართვის კოდექსი და გამჭვირვალეობის ანგარიში“, რომელშიც წამყვანი აუდიტორიული კომპანიები და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.


შეხვედრა გახსნა ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანმა, პროფესორმა ლევან ქისტაურმა. კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმა RSF აღმასრულებელი თავმჯდომარე გიორგი თაბუაშვილი.


აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაციებით წარდგნენ შემდეგი მომხსენებლები: ირინა გორდელაძე, მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის უფროსი კონსულტანტი მმართველობის საკითხებში - ,,EU-BW პროექტის მიმოხილვა - უკეთესი ფინანსური ინფორმაცია და ანგარიშვალდებულება“; ჟაკ პოტდევინი, RSF პრეზიდენტი და ევროპის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი,   JPA international თავმჯდომარე -,,ევროკავშირში სდპ კანონქვემდებარე აუდიტთან დაკავშირებით სპეციფიკური მოთხოვნების მიმოხილვა“; გიორგი რუსიაშვილი, RSF დირექტორი -,,FRC აუდიტორული ფირმის მართვის კოდექსის გამჭვირვალობის ანგარიშის და აუდიტის ხარისხის ინდიკატორების მიმოხილვა - მეთოდოლოგია, პროცესი და კრიტერიუმები“.


მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის წარმომადგენლებმა პროფესიულ საზოგადოებას გაერთიანებული სამეფოს მარეგულირებელი ორგანოს მიერ შემუშავებული ქართულად თარგმნილი აუდიტორული მართვის კოდექსი გააცნეს. შეხვედრის მიზანი იყო ევროკავშირში აპრობირებული გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვის სურვილი. მსგავსი შეხვედრები უახლოეს მომავალში კვლავ გაიმართება.