ბესიკ მეურმიშვილი

განათლება:

 • 1996-2001 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამართალმცოდნე
 • 2006-2015 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი, სპეციალობა: სისხლის სამართლის მიმართულება

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2009-2013 - საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი, გენერალური ინსპექცია, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • 2004-2009 - პროკურორი, გენერალური ინსპექცია, საქართველოს გენერალური (მთავარი) პროკურატურა
 • 2002-2004 - პროკურორი, სასწავლო ცენტრი, საქართველოს გენერალური პროკურატურა
 • 2001-2002 - სტაჟიორი, სასწავლო ცენტრი, საქართველოს გენერალური პროკურატურა
 • 2001-2001 - ინსპექტორი, სასწავლო ცენტრი, საქართველოს გენერალური პროკურატურა
 • 2003 წლიდან - ვკითხულობ ლექციებს სისხლის სამართლის მიმართულებით

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება და განხორციელება ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში (გამოძიების სტადიაზე)     გამომცემლობა „მერიდიანი“; თბილისი, 2015.
 2. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება პირის ბრალდებულად ცნობით, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“; #30; 2015.
 3. ოფიციალური დევნის პრინციპი ძველ ქართულ სამართალში, სამართლის ჟურნალი#2; 2013.
 4. Characteristics of Initiating Criminal Prosecution in England and France, IBSU Journal of Social  Sciences, Volume 4, Issue 2; 2015.
 5. მოსაზრებები სისხლისსამართლებრივი დევნისა და ბრალდების თანაფარდობის შესახებ, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“; #31; 2016.
 6. საქართველოს სისხლის საპროცესო  სამართალი (კერძო ნაწილი) თბილისი, 2017;  ბესიკ მეურმიშვილი, თანაავტორი (ლალი ფაფიაშვილი, მაია ივანიძე, ირინა აქუბარდია, გიორგი თუმანიშვილი,   ნინო გოგნიაშვილი).

დამატებითი ინფორმაცია:

 • 2002 - ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სამართლებრივ საფუძვლებზე; სერტიფიკატი
 • 2002 - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სერტიფიკატი
 • 2003 - ტრენინგი სამართლის სისტემის სრულყოფის საკითხებზე; სერტიფიკატი
 • 2005 - პროკურატურის რეფორმის პროექტი, სერტიფიკატი
 • 2006 - კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გენერალური ინსპექციის საქმიანობასთან დაკავშირებით    სერტიფიკატი
 • 2007 - პროკურატურის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი, ფაზა 2, სერტიფიკატი
 • 2013 - სასწავლო მეთოდოლოგიური ტრენინგი; სერტიფიკატი
 • 2017 - დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების თანამედროვე გამოწვევები; სერტიფიკატი
 • 2016-2017 - მონაწილეობა მივიღე სამეცნიერო კვლევის ჩატარებაში; სისხლის საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელოს თანაავტორი