დასკვნითი ლექცია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში

2019 წლის 23 დეკემბერს, ქართული უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და მესამე კურსის სტუდენტები სასწავლო კურსის "საქართველოს არქეოლოგიის" დასკვნითი ლექციის (ლექტორი - არქეოლოგიის დოქტორი ნიკოლოზ მურღულია) ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს ეწვივნენ, სადაც დაათვალიერეს მუზეუმის პალეონტოლოგიური, არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური და ეთნოლოგიური ექსპოზიციები. ამასთანავე, სტუდენტებმა მოინახულეს არქეოლოგიური საგანძური და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი.