დიმიტრი ნადირაშვილი

განათლება:

 • 2006 - დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი; აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა დოქტორი; სპეციალობა: ფსიქოლოგია
 • 1991 - დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი; აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა კანდიდატი; სპეციალობა: ფსიქოლოგია
 • 1985 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: უმაღლესი განათლება; სპეციალობა: ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2011-დღემდე - სრული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი; სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2010-2012 - დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი: სამაგისტრო პროგრამა "განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება''; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2011-დღემდე - დამფუძნებელი, გენერალური დირექტორი; საქართველოს ნაციონალური გეშტალტ ინსტიტუტი
 • 2008-დღემდე - სამეცნიერო ხელმძღვანელი, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ანტინარკოტიკული ცენტრი
 • 2007-2011 - ასოცირებული პროფესორი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2005-2011 - ხელმძღვანელი; კლინიკური ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი; დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 • 2000-2001 - კვლევითი თანამშრომელი; სეიბრუკის ინსტიტუტი, სან ფრანცისკო, აშშ
 • 1995-2007 - პრორექტორი, პროფესორი; გამოყენებითი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი; კლინიკური განათლების გენერალური ინსტიტუტი
 • 1995-1005 - ხელმძღვანელი, პიროვნების კვლევითი ლაბორატორია; დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 • 1988-1991 - დეპარტამენტის უფროსი; პროფესიული კონსულტაციის დეპარტამენტი; ორიენტაციის ცენტრი
 • 1985-1989 - ფსიქოლოგი; N3 ექსპერიმენტული სკოლა 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. წიგნი: გეშტალტთერაპია. თეორია და პრაქტიკა. ნადირაშვილი დ., გოგოტიშვილი თ. გამომცემლობა“ინტელექტი”, თბილისი 2017
 2. ნევროტულ თავისებურებათა კვლევა ტიპოლოგიის ჭრილში. ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტ.3. გვ. 245-256 თბილისი 2017
 3. ადამიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში. ფსიქოლოგიის მაცნე. დიმიტრი უზნაძის 130 წლისადმი მიძღვნილი ნომერი. თბილისი 2016
 4. ნებელობის ფენომენი განწყობის თეორიის დღევანდელი პოზიციიდან. ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 1. გვ. 221-227, 2015 თბილისი
 5. ადამიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში, ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაში. ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტ. 2 თბილისი, 2015
 6. ადამიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2014
 7. ადამიანის განვითარების დონეები განწყობის ანთროპული თეორიის მიხედვით. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. განწყობის თეორიის ისტორია და მისი პერსპექტივები. Peer-ReviewedScientificPeer-reviewed ჟურნალი, რომელიც გამოქვეყნდა 1960 წელს. თბილისი 2013
 8. წიგნი: მოზარდთა ანტისოციალური ქცევის სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრევენცია. ნადირაშვილი დ., გოგოტიშვილი თ. თანაავტ.  თბილისი 2011 გამომცემლობა “დიოგენე”
 9. შემოქმედები სფსიქოლოგიის ბუნება განწყობის თეორიის თვალსაზრისით. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე. გვ.103-108 თბილისი. 2010.
 10. მიზნის ფენომენი განწყობის ფსიქოლოგიაში. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე. გვ.99-103. თბილისი 2010.
 11. ნებელობის ფენომენი განწყობის თეორიის დღევანდელი პოზიციიდან. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. კრებული XXII გვ.184-189 თბილისი 2010.
 12. სოციალურ ფსიქოლოგიური გავლენა. მონოგრაფია, გამომცემლობა ნეკერი. თბილისი 2009.
 13. ნარკომანიის პრევენცია განწყობის თეორიის თვალსაზრისით. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი “ფსიქოლოგია” XXI ა. ფრანგიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული. თბილისი, 2009
 14. წიგნი: ნარკომანიის პრევენციის ფსიქოლოგიურ-სოციალური საფუძვლები. ნადირაშვილი დ, გოგოტიშვილი თ. თანაავტ.  გამომცემლობა “ნეკერი”, თბილისი 2009
 15. ნარკომანიის პრევენციის ფსიქოლოგიურ სოციალური საფუძვლები. სახელმძღვანელო, გამომცემლობა “ნეკერი” თბილისი 2009
 16. წიგნი: სოციალურ ფსიქოლოგიური გავლენა. ნადირაშვილი დ. გამომცემლობა ნეკერი. თბილისი 2009
 17. დისპოზიციური განწყობის გავლენა სუბიექტის პოზიციიდან სხვადასხვა მანძილით დაშორებულ პოზიციათა შეფასებაზე. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი “საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე” №1 თბილისი 2008

ტრენინგი/ვორკშოპი/სემინარი:

 1. EAGT აკრედიტაცია GESTALT თერაპიაში, 2013
 2. სემინარი ფსიქოანალიტური ფსიქოთერაპიისთვის. GPPS მხარდაჭერით EFPP (40 საათის თეორია, პრაქტიკა და ზედამხედველობა). დოქტორ ჰორსტ კეხელე. 2011
 3. ტრენინგის პროგრამა: "პოსტ-ტრავმული სტრესული აშლილობის მკურნალობა" (კაპიტანი დოქტორი ბრიუს ე. ლეფვერი - აშშ-ს საზღვაო ძალები) / 24 საათი /. 2009
 4. ტრენინგის პროგრამა: ტრანსფორმაცია და გაძლიერება"(დოქტორი ფრენკ დევიდ კარტალე -USA) / 24 საათი /. 2008