2019-06-17

დისერტანტ აბდურაჰმან სეჩქინის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 1 ივლისს,  15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  აბდურაჰმან სეჩქინის  სადისერტაციო ნაშრომის ,,ქართულ-თურქული ურთიერთობები (XIV საუკუნის მეორე ნახევარი - XV საუკუნე)“  დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: როინ მტრეველი, აკადემიკოსი
დოქტორანტის რეცენზენტები: როინ ყავრელიშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბეჟან ხორავა, ისტორიის დოქტორი