2021-03-24

დისკუსია თემაზე: „ქართული ზმნის სწავლების პრობლემები სკოლაში“

2021 წლის 26 მარტს, 16 საათზე წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარის"ქართველოლოგიური საუბრები მრგვალ მაგიდასთან" ფარგლებში გაიმართება ონლაინ დისკუსია თემაზე:
„ქართული ზმნის სწავლების პრობლემები სკოლაში“.
მომხსენებელი: თსუ ემერიტუსი პროფესორი დამანა მელიქიშვილი.
ქართული ზმნის სწავლების საკითხებით დაინტერესებულ პედაგოგებს ველით ზუმის ონლაინშეხვედრის მისამართზე: https://us02web.zoom.us/j/89880009591
შეხვედრის კოდი: 898 8000 9591
პაროლი: 1