2019-06-07

დოქტორანტ ნინო ბერაძის დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 10 ივნისს, 16:00 საათზე, ქართული უნივერსიტეტის  წმიდა ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი ნინო ბერაძე დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ეროვნული იდენტობის საკითხები მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში.
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ლუიზა ბოჩკოვა-ხვიჩია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საპატიო პროფესორი; ნინო კოჭლოშვილი,  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 
ოფიციალური შემფასებლები: ლევან ბებურიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი; თინათინ გავაშელი, ფილოლოგიის დოქტორი.